Samarbetsorgan för cykelsporten i Norden: Strategi og Handlingsplan 2016-2020

Innledning
Det Nordiske Cykelforbundet har opp gjennom årene hatt varierende fokus på aktiviteter og synergier knyttet til samarbeid.
De senere år er det tatt enkelte initiativ i det forskjellige grenmiljøer for å etablere nordiske mesterskap og nordiske cuper. Forankringen av dette arbeidet i de nasjonale forbund har vært av variabel karakter.
På UEC kongressen i Bratislava tok DCU, ved da viseformann Henrik Jess Jensen initiativ til å starte et strategiarbeid for det Nordiske Cykelforbundet.

Det ble utnevnt en arbeidsgruppe bestående av:
Henrik Jess Jensen, Danmark
Anna Ronkainen, Finland
Ulf Flink, Sverige
Bjørn Sætre, Norge
Hans Petter Gulbrandsen, Norge
Senere har Catarina Andersson, Sverige tiltrådt gruppen

Gruppen har gjennomført 2 arbeidsmøter i hhv Danmark og Norge. I tillegg er status for arbeidet presentert i det nordiske kongressmøtet under VM i Richmond, USA. I møtet ble Hans Petter Gulbrandsen gitt ansvaret for å lede arbeidet.

I løpet av perioden er strategiarbeidet presentert for styremedlemmer i de nasjonale forbund med oppfordring om innspill.
Gruppens arbeid ble forankret i nordisk fellesmøte i Stockholm 6.-7. februar 2016.

NCF’s misjon
Allerede i første arbeidsmøte ble det full oppslutning om NCF’s misjon/visjon:

Vi blir bedre sammen!
Togheter we do better !

 

One thought on “Samarbetsorgan för cykelsporten i Norden: Strategi og Handlingsplan 2016-2020

  1. Hej, dette er en kommentar.
    For at slette en kommentar logger du blot ind og læser indlæggets kommentarer. Der har du mulighed for at redigere eller slette dem.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *